Comvest Consultancy BV

Zaken doen

zakendoensmallDe werkwijze van ComVest Consultancy BV kan als volgt omschreven worden:

* Enthousiast, oplossend vermogen, professioneel en betrouwbaar
- ComVest heeft de juiste drive en instelling  voor het vakkundig realiseren van opdrachten

* Onafhankelijk van leverende en/of aannemende marktpartijen
- ComVest werkt onafhankelijk van fabrikanten, merken en/of uitvoerende partijen.

* Juiste en tijdige communicatie is de sleutel voor elk project
- ComVest heeft ervaren dat duidelijkheid en daarmee samenhangend
  projectconsensus belangrijk is; woorden als ‘ in principe ‘, trachten wij zoveel als mogelijk te vermijden.

* Correcte dossiervorming van elk project is essentieel
- ComVest voert accurate dossiervorming van elk project; na afloop van een project wordt aan de opdrachtgever het gehele
  (digitale) dossier overhandigt. Een compleet en in de juiste structuur opgezet dossier kan een belangrijk naslagwerk zijn.

* Samenwerken met andere specialisten
- ComVest heeft een netwerk opgebouwd van zelfstandige , flexibele en betrouwbare partners op het gebied van o.a. architectuur,
  constructief werk, WTB installaties etc.

 

Bottom Module 1

Bottom Module 1

Bottom Module 1