Comvest Consultancy BV

Huisvestingsmanagement

Het optimaliseren van de huisvestingsbehoefte van een organisatie kan volgens ons worden omschreven als : het dusdanig afstemmen van eisen, wensen, ambitieniveau en investeringen dat een statisch product (de huisvestingslocatie) in overeenstemming is met de dynamische organisatie.

huisvestingsmanagement1Kernwoorden:
- strategisch, tactisch en operationeel niveau
- programma van eisen (functioneel en
  technisch)
- medewerkers satisfactie
- evenwichtige kostenstructuur

 

Bottom Module 1

Bottom Module 1

Bottom Module 1