Comvest Consultancy BV

Facility management

Facility management kent diverse deelgebieden die afhankelijk van de organisatie regelmatig aan verandering onderhevig(moeten) zijn. Het zoeken naar en vinden van een evenwicht tussen primaire en secundaire ondersteunende bedrijfsprocessen en daarmee verband houdend een juist evenwicht tussen kosten en medewerkers satisfactie is voor elke organisatie van belang.

facility management1Kernwoorden:
- combinaties
- primaire en secundaire behoeftes
- gebruiksintensiteit
- contractmanagement 

Bottom Module 1

Bottom Module 1

Bottom Module 1