Comvest Consultancy BV

Technisch advies

ComVest heeft de beschikking over expertise aangaande alle bouwdelen, welke zich ‘vlak in de gevel’ bevinden; denkt u aan: glas- en schilderwerk, betonconstructies, voeg- en metselwerk e.d. Ondersteuning op dit vlak verlenen wij vanaf inspectie, naar aanbesteding tot en met oplevering van het werk.

Lees meer: Technisch advies

Verhuismanagement

Uit ervaring weet Comvest hoe belangrijk het is dat het primaire proces van uw organisatie voor, tijdens en na een verhuisbeweging zo veel als mogelijk operationeel blijft. Ook weten wij dat u tijdens een verhuisproces zoekt  naar een of meerdere opluchtingsmomenten;  ComVest is in staat u dit te laten ervaren.’

Lees meer: Verhuismanagement

Interim management

ComVest  is van mening dat een interim-manager een goede basis dient te creëren waarop de organisatie na het interim-schap verder kan borduren.

Lees meer: Interim management

Facility management

Facility management kent diverse deelgebieden die afhankelijk van de organisatie regelmatig aan verandering onderhevig(moeten) zijn. Het zoeken naar en vinden van een evenwicht tussen primaire en secundaire ondersteunende bedrijfsprocessen en daarmee verband houdend een juist evenwicht tussen kosten en medewerkers satisfactie is voor elke organisatie van belang.

Lees meer: Facility management

Huisvestingsmanagement

Het optimaliseren van de huisvestingsbehoefte van een organisatie kan volgens ons worden omschreven als : het dusdanig afstemmen van eisen, wensen, ambitieniveau en investeringen dat een statisch product (de huisvestingslocatie) in overeenstemming is met de dynamische organisatie.

Lees meer: Huisvestingsmanagement

Procesmanagement

Algeheel procesmanagement zien wij als zoeken naar optimalisatie van het samenspel van de actoren; Wij denken dat goede professionals beter functioneren als zij werken met goede processen.

Lees meer: Procesmanagement

Verftechniek /oppervlaktetechniek

Bekend is dat schilderonderhoud relatief zwaarder drukt op een onderhoudsbegroting en tevens met grotere regelmaat terugkomt; De kunst is om cycli van schilderonderhoud op een verantwoorde wijze op te rekken. 

Lees meer: Verftechniek /oppervlaktetechniek

Bottom Module 1

Bottom Module 1

Bottom Module 1